Havai Dengeleme

Veri İşleme

Standart fotogrametrik uçuş ve/veya eğik fotogrametrik uçuş sonrası fotoğraf dengelenmesi.

Sayısal Halihazır Harita

Veri İşleme

PowerVision hava fotoğrafları kullanılarak Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliğinin öngördüğü standartlarda, onaylı halihazır haritaların üretimi.

True Ortofoto

Veri İşleme

Arazi üzerinde yüksekliği bulunan yapıların her birinin hava fotoğraflarının dik konumda çekilememesi sebebi ile üretilen ortofotolar üzerinde bina izdüşümleri hatalı olmakta, bunun sonucunda görünmeyen kayıp alanlar oluşmaktadır. Bu eksikliğin giderilebilmesi için gerek duyulan SYM ( Sayısal Yüzey Modeli) verileri, yüksek bindirme oranları ile çekilen bu hava fotoğraflarından elde edilmekte, bu SYM verileri sayesinde; her bir binanın izdüşümünün kayıpsız olarak elde edildiği “True Ortofoto” lar elde edilmektedir.

Eğik Hava Fotoğrafı

Veri İşleme

5cm Yer Örnekleme Aralığı ile istenilen yerin istenilen açılardan görüntülenmesi.

Sayısal Arazi Modeli (SAM)

Veri İşleme

Hassas ve yüksek doğrulukta arazi modeli üretimi.

Sayısal Yüzey Modeli (SYM)

Veri İşleme

Hassas ve yüksek doğrulukta yüzey modelleri üretimi.

Nokta Bulutu

Veri İşleme

Eğik görüntüler sayesinde, dikey olarak çekilen fotoğraflarda görülemeyen bina yan yüzeyleri ve/veya görülmesi çok güç olan dar sokak gibi bölgelerde dahi nokta bulutu üretimi

3B Mesh Model

Veri İşleme

Gerçekçi 3B Mesh Model Üretimi

3B Şehir Modelleme

Veri İşleme

PowerVision fotoğrafları kullanılarak cephe kaplaması yapılmış binaların LOD2 (level of detail2) ve LOD3 (level of detail3) detay seviyesinde 3B Modellerinin Üretimi.