Mühendislik Uygulamaları

Mimarlık ve Mühendislik

Mühendislik Uygulamaları

Eğik hava fotoğraflarından yararla, bina cephelerinin uzunluk ve alanları hassas olarak ölçülebilmektedir. Bu sayede, cephe kaplama, ısı yalıtımı, tadilat-tamirat gibi faaliyetler için verilecek iş teklifleri çok daha hızlı ve gerçekçi hazırlanabilmektedir.

Güneş Enerjisi

Mühendislik Uygulamaları

• Eğik hava fotoğraflarından elde edilen 3 boyutlu bina modelleri kullanılarak, bina çatılarına yerleştirilmesi planlanan güneş panelleri için elektrik üretim fizibilite raporları daha detaylı hazırlanabilmektedir. • Yapılan bu analiz ile özellikle verimsiz güneş paneli yatırımlarının önüne geçilmektedir.

Enerji İletim Hatları

Mühendislik Uygulamaları

• Eğik görüntülerden elde edilen güncel ve hassas verilerden yararla elektrik iletim hatlarının çevresi ile ilgili fiziksel durum izlenebilmektedir. • Bu sayede iletim hatlarını tehdit eden yapılaşma veya bitki örtüsü gibi faktörler, detaylı bir şekilde analiz edilerek gerekli koruyucu tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.