Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm

PowerVision, Kentsel Dönüşüm çalışmalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Dönüşüm alanında tasarlanan yeni mimari projelerin, 3B analiz teknikleri kullanılarak çevresindeki kentsel doku ile olan uyumunun analiz edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda PowerVision ile üretilen 3B modeller kullanılarak; - Güneş-Gölge Analizleri - Bakı Analizleri - Görünürlük Analizleri - Taşkın Analizleri yapılabilmektedir. Bu sayede, dönüşen alanlarının daha yaşanabilir mekânlar olması ve kentsel dönüşüm süreçlerinin daha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanabilmektedir.