Arazi Yönetimi

Acil Durum Yönetimi

Deprem, sel, heyelan, yangın, volkan ve fırtına gibi doğal afetlere neden olan tabii olaylarda, bu doğal olayların konumlarının belirlenmesi ve gözlemlenmesinin yanı sıra, afet öncesi ve sonrası alınan eğik görüntülerden yararla yapılacak “Fark Analizleri” vasıtasıyla, hasarlı yapıların envanterlerinin çok daha hızlı ve otomatik tespit edilerek, Afet Yönetim Sürecinin çok daha sağlıklı yürütülmesine olanak sağlanmaktadır.

3B Kadastro ve CBS Uygulamaları

Arazi Yönetimi

Başarılı bir arazi idaresi için güvenilir kadastral bilgileri ile topografik doğal ve yapay çevreye ait tam ve güncel bilgiyi içinde barındıran güçlü arazi bilgi altyapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Arazi yönetimini en güçlü ve sağlıklı yapacak arazi bilgi altyapısı 3B Kadastro verisi ile elde edilir. 3. boyutta bulunan hak ve mükellefiyetler ile kat mülkiyeti verileri ancak eğik hava fotogrametrisi sayesinde oluşturulan 3 boyutlu bina modelleri üzerinde gösterilebilmektedir. Arazi yönetiminin en güçlü ve sağlıklı bilgi altyapısını oluşturan ve hak ve mükellefiyetler ile kat mülkiyeti verilerinden oluşan 3B Kadastro verileri, eğik hava fotogrametrisi sayesinde oluşturulan 3 boyutlu bina modelleri üzerinde kolayca gösterilebilmektedir.